focus articles

Back to homepage

അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജീർണതയും ആഗോള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പതനവും – പ്രഫ. ഡോറിയൻ ബി. കാന്റർ

പുരാതന ഗ്രീസിൽ ആരംഭം കുറിച്ച ജനാധിപത്യഭരണക്രമം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള പരിണാമത്തിനു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ഭരണരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, തുല്യമായ പ്രാതിനിധ്യം, ഉത്തരവാദിത്വം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ ആഗോളവ്യാപനം രേഖീയമായ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ജനാധിപത്യതരംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇടയ്ക്കിടെ തിരിച്ചടികളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന്, ജനാധിപത്യഭരണക്രമത്തിന് ഏറെ വ്യാപകമായ വ്യാപനം സിദ്ധിച്ചുവെന്നത് ചരിത്ര

Read More

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അസംതൃപ്തികൾ – ശശികുമാർ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടനകൾ പത്തുവർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, മൂല്യം ഇടിഞ്ഞ ജനാധിപത്യം (Lesser Democracy) അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാധിപത്യം (Elected Autocracy) എന്നൊക്കെയത്രേ. ഇന്ത്യയിൽ നാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ, ‘നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം’ (Direct Democracy). ഇതിന്റെ ആവിഷ്‌ക്കാരമാണ്, ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതക മനോഭാവം. ഇത് ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്.

Read More

എന്താണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യധര്‍മം? – ഡോ. ജേക്കബ് തോമസ്

ആരോഗ്യം എന്നാൽ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിൽ ആദ്യം കയറിവരുന്ന ചിന്ത. ഇതു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അക്രമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നതുപോലെ അർഥശൂന്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം രോഗവും അക്രമവും യഥാക്രമം ആരോഗ്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഒരുപക്ഷേ, ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇവ ആരോഗ്യത്തിന്റെയോ സമാധാനത്തിന്റെയോ നന്മയെ നിർവചിക്കുകയോ പ്രതിബിംബിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആരോഗ്യവും സമാധാനവും തമ്മിലുള്ള

Read More

പദപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലെ അരങ്ങും അയാളും – സതീഷ് കെ.  സതീഷ്/ സതീഷ് ജി. നായർ

മലയാള നാടകത്തിന്റെ നവീനവഴി എവിടെ തുടങ്ങി,എവിടെ എത്തി നില്ക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്കിലുള്ള ഉത്തരമാണ് സതീഷ് കെ. സതീഷ്. 1980 മുതൽ ഇന്നുവരെ നാടകം എന്ന കലയിലൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന യാത്ര മലയാളനാടകത്തിന്റെ  ചരിത്രമാണ്. മികച്ച നാടകകൃതികൾക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ രചനകൾക്കും സംവിധാനത്തിനും  നിരവധി 

Read More

മാർകേസും അപൂർണമായ അവസാനനോവലും – എൻ.ഇ.സുധീർ 

മൊഴിയാഴം അന മഗ്‌ദലേന ബക് ഭർത്താവിനോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ്. 27 കൊല്ലത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും അവൾ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തിയിട്ടില്ല.  അമ്മയുടെ മരണത്തിനുശേഷം എല്ലാ ആഗസ്റ്റിലും അമ്മയെ അടക്കംചെയ്ത ഒരു കരീബിയൻദ്വീപിലേക്ക് അവൾ  ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകാറുണ്ട്. ഈ ഓരോ യാത്രയിലും അവൾ പതിവുകൾ തെറ്റിക്കാറില്ല. എല്ലാവർഷവും ആഗസ്റ്റ് 16-ന് അവിടെയെത്തി, ഒരേ ടാക്സിയിൽ യാത്രചെയ്ത്,

Read More