focus articles

Back to homepage

വ്യാജപ്രചരണത്തിൽ അടിതെറ്റി അംബേദ്കർ   – ഷാജു വി. ജോസഫ്

 സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന നിലയിൽ പുതിയ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1951 ഒക്ടോബർ 25-നും 1952  ഫെബ്രുവരി 21-നുമിടയ്ക്കായി നടത്തപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.  ലോക്സഭയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള സാമാജികരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദർഭം കൂടിയായിരുന്നത്.   രാജ്യത്തെ  25 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നായി ആകെ 489 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു:

Read More

വിളവിറക്കാതെ നൂറുമേനി കൊയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം കളമൊരുക്കാൻ വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയും – ഡോ.മേരി ജോർജ്

ഇന്ത്യയുടെ മതേതര, ബഹുസ്വര, ജനാധിപത്യം അതിവേഗം പാളംതെറ്റി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയുടെ നാളുകളിൽ ശക്തമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ, അതുവരെ നയിച്ച നേതാക്കന്മാർതന്നെ ഭഗീരഥപ്രയത്‌നത്തിലായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ആ നേതാക്കന്മാർ? നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ, വിദേശവസ്തു തിരസ്‌കരണത്തിലൂടെ, ദണ്ഡി ഉപ്പുസത്യഗ്രഹത്തിലൂടെ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലൂടെ, ക്ലിഷ്ടവും ദീർഘവുമായ ജയിൽവാസങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സഹനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. മഹാത്മജി നയിച്ച ആ

Read More

സത്യാനന്തരകാല ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജവിവരനിർമിതികൾ – എ.ചന്ദ്രശേഖർ

ഒരു കള്ളം നൂറ്റൊന്നാവർത്തിച്ചാൽ സത്യമായീടും എന്ന തത്വം സിദ്ധാന്തമായിക്കാണുന്നതാണ്് പൊസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് അഥവാ സത്യാനന്തര/വാസ്തവാനന്തരകാലത്തിന്റെ സവിശേഷത.സ്ഥാപിതതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി അസത്യങ്ങളും ഭാഗികസത്യങ്ങളും നിർമിച്ച് അതു സത്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് ക്രമേണ അതു കാണുന്നവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പൊതുബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസം. ചരിത്രത്തെ തന്നെ വളച്ചൊടിക്കാനും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിയെഴുതാനും വ്യാജ ചരിത്രംതന്നെ പകരം

Read More

ഇന്ത്യയിൽ  ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ – ബി. ആർ. പി. ഭാസ്‌കർ/ബേബി ചാലിൽ

അഭിമുഖം രാജ്യം വീണ്ടുമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വെറും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളെക്കാൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഘടനാപരവും മാനസികവും സാംസ്കാരികമായി സവിശേഷതകളിൽ ഊന്നിനിന്നുള്ള ഗൗരവമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സവിശേഷമായ ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനമുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് ഇന്ത്യ പുറമെ അറിയപ്പെടുമ്പോഴും അകമേ ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അധിനിവേശവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും അടിമത്തവും വരുത്തിയ

Read More

കാല്പാടുകൾ നോക്കി നോക്കി – മേഘനാദൻ

സ്മരണ മഹാകവി പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായർ അന്തരിച്ചിട്ട് മെയ് 27–ന് 46 ആണ്ട് തികയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ ‘കവിയുടെ കാല്പാടുക‘ളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം. തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ പകുതിയിൽ  അതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടവയിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൃതി മലയാളഭാഷയ്ക്കു കിട്ടുകയുണ്ടായി – കവിയുടെ കാല്പാടുകൾ.  ‘മഹാകവി പി’ എന്ന പേരിൽ   കേരളക്കരയാകെ അറിയപ്പെട്ട  പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായരുടെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു പകരം വയ്ക്കാൻ ആത്മകഥാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 

Read More