രോഹിംഗുകളും മനുഷ്യരാണ്‌

സെഡ്രിക്ക് പ്രകാശ് എസ് ജെ (അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊപ്പം)   ലോകം ഒരു കുടുംബം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന ‘വസുധൈവ കുടുംബകം’ എന്ന സംസ്‌കൃതപ്രമാണം ഉപനിഷത്തില്‍ കാണാം. ഇത് ഹൈന്ദവദര്‍ശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്തകളായ അതിഥിയെ ദേവനായി കരുതി സുസ്വാഗതമരുളുന്ന ആതിഥ്യമര്യാദ, സുസ്വരത, ഐകമത്യം, അനുരൂപണം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം അടിവരയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയും ഇവിടത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും

Read More

ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണം കേരളത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

ബെന്നി ചിറമേല്‍ (അന്വേഷണം ബാംഗ്ലൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ സാമൂഹ്യസേവനം നടത്തുന്ന കാലടിയിലെ ‘ജീവിക’ എന്ന സംഘടന ഏറ്റെടുത്ത പഠനം കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലുള്ള ‘ജീവിക-മൈഗ്രന്റ് ഔട്ട്‌റീച്ച് സെന്റര്‍’ എന്ന സാമൂഹ്യസേവന കേന്ദ്രവും തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങിലുള്ള ‘സ്‌നേഹാരാം’ എന്ന സാമൂഹ്യസേവന കേന്ദ്രവും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ ഒരു പഠനം. ഉദാരവത്ക്കരണവും സ്വകാര്യവത്ക്കരണവും

Read More