ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണം കേരളത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

ബെന്നി ചിറമേല്‍ (അന്വേഷണം ബാംഗ്ലൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ സാമൂഹ്യസേവനം നടത്തുന്ന കാലടിയിലെ ‘ജീവിക’ എന്ന സംഘടന ഏറ്റെടുത്ത പഠനം കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലുള്ള ‘ജീവിക-മൈഗ്രന്റ് ഔട്ട്‌റീച്ച് സെന്റര്‍’ എന്ന സാമൂഹ്യസേവന കേന്ദ്രവും തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങിലുള്ള ‘സ്‌നേഹാരാം’ എന്ന സാമൂഹ്യസേവന കേന്ദ്രവും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ ഒരു പഠനം. ഉദാരവത്ക്കരണവും സ്വകാര്യവത്ക്കരണവും

Read More